Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Sopot - 28-29.05. 2004r.

Opracowano w Zarządzie Ruchu Drogowego KGP - podinsp. mgr M. Konkolewski, mgr M. Świdzińska

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielkokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:
  1. 50 km/h przez całą dobę,
  2. 60 km/h w godzinach od 22.00 do 6.00,
  3. 60 km/h w godzinach od 23.00 do 5.00.

 2. Znak ten:

  (3kB)

  1. rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
  2. bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
  3. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

 3. Kierujący rowerem widząc taki sygnał :

  rysunek do testu

  1. może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
  2. może spodziewać się, że podczas skręcania w lewo i zawracania tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
  3. może skręcić w lewo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.

 4. Za takim znakiem ustawionym poza obszarem zabudowanym zabronione jest:

  rysunek do testu

  1. zatrzymanie pojazdu na jezdni,
  2. postój pojazdu,
  3. zatrzymanie pojazdu na poboczu.

 5. Kierującemu motorowerem zabrania się:
  1. czepiania się pojazdów,
  2. jazdy poboczem, obok innego uczestnika ruchu,
  3. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.

 6. Dopuszcza się zawracanie na:
  1. autostradzie i drodze ekspresowej,
  2. skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
  3. moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.

 7. Kierujący jest obowiązany używać świateł mijania:
  1. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego przez cała dobę,
  2. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
  3. w tunelu.

 8. Kartę motorowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 13 lat:
  1. dyrektor gimnazjum ,
  2. nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
  3. egzaminujący policjant.

 9. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  (14kB)

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4.
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 3,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,

 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem:

  (9kB)

  1. nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2,
  2. nr 2 może nie włączać kierunkowskazu,
  3. nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność,

 11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi :

  (14kB)

  1. 2,
  2. 3,
  3. 4.

 12. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

  (21kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
  3. przejeżdża jako pierwszy.

 13. W przedstawionej sytuacji kierujący:

  (17kB)

  1. pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
  2. pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.

 14. Na tym skrzyżowaniu: kierujący pojazdem nr 1:

  (14kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i 4,
  2. przejeżdża ostatni,
  3. pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

 15. Widząc ten znak kierujący motorowerem powinien:

  rysunek do testu

  1. być przygotowany do zatrzymania pojazdu, jeżeli piesi wkraczają na jezdnię,
  2. zachować tylko ostrożność,
  3. spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu co najmniej 150 metrów, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60 km na godzinę.
 16. Znak ten:

  rysunek do testu

  1. zabrania jazdy w prawo lub lewo,
  2. zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, a potem w prawo,
  3. zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo.

 17. W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem nr 1:

  (9kB)

  1. powinien zachować szczególną ostrożność,
  2. powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

 18. Kierującemu motocyklem nr 1 zabrania się wyprzedzania:

  (10kB)

  1. motocykla nr 2,
  2. autobusu nr 3,
  3. ciągnika rolniczego nr 4.

 19. W tej sytuacji w celu ostrzeżenia kierujący pojazdem nr 1 może użyć sygnału:

  (10kB)

  1. świetlnego,
  2. tylko dźwiękowego,
  3. dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy

 20. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

  (10kB)

  1. zatrzymać się tuż za znakiem oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,
  2. wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,
  3. dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.

 21. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha to należy:
  1. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta - usta,
  2. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
  3. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.

 22. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
  1. zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
  2. skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
  3. zapadający się na dno gardła język.

 23. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary kierujący pojazdem powinien:
  1. wezwać policję,
  2. wezwać pogotowie ratunkowe,
  3. natychmiast przenieść ofiarę wypadku poza drogę.

 24. Jak należy ułożyć przytomną ofiar wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego ?
  1. na lewym boku,
  2. płasko na wznak na twardym podłożu,
  3. na prawym boku.

 25. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
  1. wyłącznie jałową gazę,
  2. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
  3. jodynę i gencjanę.