Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym
dla uczniów szkół podstawowych

Łapanów - 21-24.05. 2003 r.

autorzy:
podinsp. mgr M.Konkolewski , mgr M.Świdzińska
Zarząd Ruchu Drogowego KGP

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pole przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *
1. Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi:
 1. poruszać się prawą stroną jezdni,
 2. iść lewą strona drogi,
 3. iść po chodniku.
2. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
 1. egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
 2. nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
 3. dyrektor szkoły.
3. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
 1. migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu,
 2. światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu,
 3. co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny).
4. Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:
 1. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 2. na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
5. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
 1. 15
 2. 10
 3. 5
6. Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:
 1. jechać z prędkością 20 km na godzinę,
 2. utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
 3. jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.
7. Widząc ten znak, kierujący rowerem:

(5kB)

 1. nie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem,
 2. ma obowiązek poruszać się poboczem drogi,
 3. może jechać jezdnią, ale najbliżej jej krawędzi.
8. Znak ten:

(8kB)

 1. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania innego rowerzysty,
 2. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania samochodu osobowego.
 3. nie dotyczy rowerzysty.
9. Znak ten oznacza zakaz:

(3kB)

 1. skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
 2. skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
 3. skręcania w prawo na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.
10. Znak ten oznacza:

(5kB)

 1. zakaz wjazdu w obu kierunkach,
 2. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
 3. wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnie od strony jego umieszczenia
11. W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem (A):

(18kB)

 1. przejeżdża ostatni,
 2. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C,
 3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B.
12. Kierujący rowerem (Nr 1) na takim skrzyżowaniu:

(18kB)

 1. przejeżdża pierwszy,
 2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdom Nr 3 i Nr 4.
13. Kierujący pojazdem Nr 1 na takim skrzyżowaniu:

(18kB)

 1. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
 2. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
 3. przejeżdża ostatni.
14. W przedstawionej na rysunku sytuacji:

(14kB)

 1. kierujący pojazdem Nr 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
 2. kierujący pojazdem Nr 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
 3. kierujący pojazdem Nr 2 może wyprzedzić pojazd Nr 1.
15. W przedstawionej na rysunku sytuacji, kierujący pojazdem Nr 1:

(10kB)

 1. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
 2. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3.
16. Skrzyżowanie może opuścić w takiej sytuacji pojazd:

(13kB)

 1. Nr 1
 2. Nr 2,
 3. żaden z pojazdów nie może opuścić skrzyżowania.
17. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej ale zaczyna wymiotować, to należy:
 1. przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
 2. ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
 3. ułożyć ją na bok w pozycji bezpiecznej.
18. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
 1. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
 2. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
 3. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
19. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:
 1. wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
 2. przygięcie głowy do mostka,
 3. usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.
20. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego należy ułożyć poszkodowanego:
 1. na brzuchu,
 2. na boku,
 3. płasko na wznak na twardym podłożu.


->