Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD
test dla uczniów gimnazjów

Żnin - 2002 rok

autorzy:
Mraiusz Wasiak, Marek Konkolewski

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielkokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *
  1. Kierującemu motorowerem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeżeli pojazdem tym jest:
   1. samochód osobowy,
   2. rower,
   3. motorower.

  2. W czasie gęstej mgły:
   1. kierujący motorowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych,
   2. kierujący motorowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
   3. kierującemu motorowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu.

  3. Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zalicza się:
   1. dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,
   2. jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu.
   3. jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu.

  4. Do warunków przewożenia osoby motorowerem należy zaliczyć m.in.:
   1. ukończenie przez kierującego 17 lat ,
   2. niespożywanie w czasie jazdy pokarmów,
   3. uzgodnienie sposobu porozumiewania się z pasażerem.

  5. Podczas którego manewru należy zachować szczególną ostrożność:
   1. wyprzedzania,
   2. omijania pieszego,
   3. wymijania kolumny pieszych.

  6. Liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   1. 10
   2. 15
   3. 5

  7. Kierujący motorowerem korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce:
   1. nie narusza przepisów, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego w ten sposób dotyczy tylko kierujących samochodami,
   2. nie narusza przepisów, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy,
   3. postępuje niezgodnie z przepisami.

  8. Kierujący motorowerem jest obowiązany używać świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:
   1. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez dobę,
   2. w czasie od zmierzchu do świtu,
   3. w tunelu.

  9. Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem:
   1. jest niedopuszczalne,
   2. jest dopuszczalna, jeżeli holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch,
   3. jest dopuszczalne, pod warunkiem że kierujący rowerem ciągnącym, ma ukończone 13 lat.

  10. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po zmierzchu jest obowiązane:
   1. używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu na drogach poza obszarem zabudowanym,
   2. używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na drogach w obszarze zabudowanym,
   3. używać latarki ze światłem białym skierowanym do przodu, niezależnie od elementów odblaskowych, jeżeli porusza się jezdnią drogi poza obszarem zabudowanym.

  11. Kierujący motorowerem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów wyznaczonego tym znakiem :

   (10kB)

   1. powinien zachować szczególną ostrożność, ale tylko wtedy gdy przez przejazd przejeżdża rowerzysta,
   2. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd,
   3. jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystę wjeżdżającego na przejazd.

  12. Znak ten:

   (11kB)

   1. zobowiązuje kierującego motorowerem do jazdy z prędkością nie przekraczającą 20 km/h,
   2. oznacza, że piesi mają pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami,
   3. nie dotyczy kierującego rowerem lub motorowerem.

  13. Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu na drogę z drogi oznaczonej znakiem:
   (9kB)
   a.
   (12kB)
   b.
   (9kB)
   c.
  14. Który znak dotyczy kierującego motorowerem?
   1. (11kB)
   2. (10kB)
   3. (10kB)

  15. Kierujący motorowerem nie może korzystać z drogi oznaczonej znakiem:
   1. (10kB)
   2. (6kB)
   3. (8kB)

  16. Na tym skrzyżowaniu kierujący:

   (13kB)

   1. pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
   2. pojazdem nr 2 przejeżdża ostatni,
   3. pojazdem nr 3 przejeżdża pierwszy.

  17. W przedstawionej sytuacji kierujący:

   (11kB)

   1. pojazdem nr 1 przejeżdża pierwszy,
   2. pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
   3. pojazdem nr 3 przejeżdża pierwszy.

  18. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem 1 zamierzając jechać na wprost:

   (11kB)

   1. może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się na wysokości pasa dzielącego jezdnie,
   2. może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych,
   3. nie może wjechać na skrzyżowanie.

  19. W przedstawionej sytuacji kierujący:

   (15kB)

   1. pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
   2. pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
   3. pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdami nr 1 i 3.

  20. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 :

   (17kB)

   1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3
   2. przejeżdża ostatni,
   3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2

  21. W celu upewnienia się, czy poszkodowany oddycha, należy:
   1. sprawdzić osadzenie się pary na lusterku,
   2. wysłuchać uchem szmer wydychanego powietrza i poczuć go na policzku,
   3. obserwować ruchy klatki piersiowej.

  22. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
   1. zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
   2. skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   3. zapadający się na dno gardła język.

  23. Poszkodowanemu nieprzytomnemu z wbitym w jamę brzuszną ostrym przedmiotem, udzielając pierwszej pomocy, należy:
   1. ustabilizować tkwiący w ranie przedmiot i ugiąć nogi w kolanach,
   2. zadbać o drożność dróg oddechowych,
   3. usunąć przedmiot i założyć opatrunek..

  24. Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki należy:
   1. siłą przytrzymać poszkodowanego,
   2. zabezpieczyć głowę przed urazami,
   3. zabezpieczyć język przed przygryzieniem.

  25. Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
   1. przedtem podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
   2. namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
   3. pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza