Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD
dla uczniów szkół podstawowych.

Żnin 2002

autorzy:
Mraiusz Wasiak, Marek Konkolewski

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pole przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

1.Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:

 1. na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym
 2. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany
 3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
2. W czasie gęstej mgły:
 1. kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych
 2. kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni
 3. kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu
3. Rower powinien być wyposażony w:
 1. co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny)
 2. z przodu - w jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej
 3. z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające
4. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:
 1. jechać powoli
 2. zachować ostrożność
 3. przez cały czas używać dzwonka
5. Dziesięcioletnie dziecko prowadzące rower jest:
 1. pieszym
 2. kierującym
 3. kierowcą
6. Warunkiem przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest umieszczenie go na:
 1. bagażniku umieszczonym z tyłu roweru
 2. ramie roweru
 3. dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę
7. Podczas którego manewru należy zachować ostrożność?
 1. wyprzedzania
 2. omijania
 3. włączania się do ruchu
8. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać:
 1. 10
 2. 15
 3. 5
9. Nie wymaga się uprawnień do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła:
 1. 18 lat
 2. 15 lat
 3. 10 lat
10. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:
 1. zawsze nauczyciel wychowania komunikacyjnego
 2. policjant ruchu drogowego
 3. dyrektor szkoły
11. Ten znak nie dotyczy:

(9kB)

 1. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów
 2. rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów
 3. rowerów jednośladowych, jeżeli kierujący dojeżdża do posesji położonej przy drodze (jezdni) oznaczonej tym znakiem
12. Przejeżdżanie przez przejazd dla rowerzystów oznaczony znakiem:

(4kB)

 1. gwarantuje rowerzyście bezpieczne przejechanie w poprzek drogi
 2. obliguje rowerzystę do zachowania ostrożnosci
 3. zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem
13. Znak ten oznacza zakaz:

(4kB)

 1. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym
 2. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu
 3. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu
14. Znak ten zobowiązuje kierującego rowerem do jazdy z prędkością:

(9kB)

 1. 20 km/h
 2. nie większą niż 20 km/h
 3. z prędkością większą niż 20 km/h
15. Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla:

(10kB)

 1. rowerów wielośladowych
 2. rowerów jednośladowych
 3. motorowerów
16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

(10kB)

 1. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2
 2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3
 3. przejeżdża ostatni
17. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

(11kB)

 1. przejeżdża pierwszy
 2. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3
 3. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom
18. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem nr 1, zamierzając jechać na wprost:

(11kB)

 1. nie może wjechać na skrzyżowanie
 2. może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się na wysokości pasa dzielącego jezdnie
 3. może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych
19. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

(15kB)

 1. przejeżdża ostatni
 2. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
 3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2
20. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

(17kB)

 1. przejeżdża pierwszy
 2. przejeżdża ostatni
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2
21. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
 1. tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń, można wykonać część zadań ratunkowych
 2. nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna
 3. nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym
22. jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
 1. podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
 2. namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
 3. pozwolić jej odejść do domu zalecając wizytę u lekarza
23. w czasie udzielania pierwszej pomocy, tętno sprawdza się:
 1. po obu stronach szyi
 2. po jednej stronie szyi
 3. kciukiem na przegubie ręki
24. do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
 1. wyłącznie jałową gazę
 2. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża
 3. jodynę i gencjanę
25. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
 1. wyłącznie najbliższy złamaniu staw
 2. jedynie miejsce złamania
 3. miejsce złamania i najbliższe stawy