Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Test z zakresu przepisów dotyczących rowerzystów

autor:
Marek Konkolewski

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielkokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 16 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *
1. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
 1. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 2. lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy,
 3. światło odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu.
2. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
 1. z przodu w jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej,
 2. z tyłu w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
 3. zestaw narzędzi w specjalnej skrzynce.
3. Rower musi być obowiazkowo wyposażony w:
 1. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 2. co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny),
 3. bagażnik.
4. Kierujący rowerem górskim zakupionym w sklepie bez światła z przodu i z tyłu jest:
 1. zwolniony z wyposażenia roweru w światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, ponieważ nie był w nie seryjnie wyposażony przez producenta,
 2. zwolnionym z obowiązku używania świateł podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, ponieważ nie jest w nie wyposażony,
 3. obowiązany jest wyposażyć rower w światło z przodu i z tyłu.
5. Z roweru górskiego może korzystać:
 1. tylko dziecko powyżej 10-tego roku życia,
 2. osoba pełnoletnia,
 3. tylko osoba posiadająca kartę rowerową.
6. Zgodnie z prawem rowerem górskim można:
 1. poruszać tylko po nierównych drogach pokonując przy tym przeszkody terenowe,
 2. poruszać się tylko po drogach dla rowerów,
 3. poruszać się po chodniku jeżeli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h , wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.
7. Podczas jazdy rowerem po drodze publicznej rowerzysta:
 1. zawsze musi posiadać przy sobie kartę rowerową, bez jakichkolwiek wyjątków,
 2. jest obowiązany używać na głowie kasku ochronnego,
 3. jest obowiązany posiadać przy sobie kartę rowerową, jeżeli ukończył 10 rok życia.
8. Do kierowania rowerem uprawnia:
 1. prawo jazdy kategorii B,
 2. prawo jazdy kategorii T,
 3. karta motorowerowa.
9. Osoba pełnoletnia jest zwolniona z obowiązku posiadania przy sobie podczas jazdy rowerem karty rowerowej, jeżeli:
 1. porusza się po drogach wewnętrznych,
 2. porusza się po drogach publicznych,
 3. porusza się w strefie zamieszkania.
10. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:
 1. jechać powoli,
 2. zachować ostrożność,
 3. ustępować miejsca pieszym.
11. Kierującemu rowerem zabrania się:
 1. jazdy po wyznaczonym poboczu obok innego uczestnika ruchu,
 2. czepiania się pojazdów,
 3. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
12. Przewożenie na rowerze dziecka w wieku do 7 lat jest zabronione:
 1. na bagażniku umieszczonym z tyłu roweru,
 2. w dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
 3. na ramie.
13. Pełnoletni rowerzysta, który nie posiada podczas jazdy rowerem po drodze poza obszarem zabudowanym karty rowerowej może:
 1. zostać ukarany przez policjanta mandatem karnym np. 50 zł,
 2. zostać pouczony przez policjanta za popełnione wykroczenie,
 3. bez obaw kierować rowerem, przestrzegając przepisów ruchu drogowego.
14. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
 1. 10
 2. 15
 3. 5
15. Pełnoletni rowerzysta, który nie stosuje się do przedstawionego znaku (ograniczenie prędkości do 40 km /h):

 1. może zostać ukarany przez policjanta mandatem karnym,
 2. nie może zostać ukarany mandatem karnym ponieważ rower nie jest wyposażony w licznik prędkości,
 3. nie może zostać ukarany mandatem karnym, ponieważ policjant nie może stosować wobec niego radaru.
16. Znak ten oznacza (droga dla rowerów):

 1. drogę dla rowerów wielośladowych,
 2. drogę dla rowerów jednośladowych,
 3. drogę dla motorowerów.
17. Osoba pełnoletnia, która jest zwolniona z prawnego obowiązku posiadania podczas jazdy rowerem karty rowerowej:
 1. może popełniać wykroczenia drogowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych,
 2. jest zwolniona z obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
 3. może zapłacić mandat karny za popełnione wykroczenie, które naruszyło bezpieczeństwo ruchu drogowego.
18. Znak ten zobowiązuje kierującego rowerem (strefa zamieszkania):

 1. do jazdy z prędkością 20 km/h,
 2. do jazdy z prędkością większa niż 20 km/h,
 3. do jazdy z prędkością nie większą niż 20 km/h.
19. Przedstawiony na rysunku rowerzysta, który w trakcie jazdy rowerem po drodze publicznej rozmawia przez telefon komórkowy:

 1. postępuje prawidłowo gdyż zakaz prowadzenia rozmów podczas jazdy dotyczy tylko kierujących samochodami,
 2. postępuje prawidłowo ponieważ zgodnie z prawem podczas jazdy trzyma jedną rękę na kierownicy,
 3. postępuje niezgodnie z prawem.
20. Przedstawiony na rysunku rowerzysta, który przejeżdża rowerem wzdłuż wyznaczonego przejścia dla pieszych:

 1. postępuje prawidłowo ale tylko wtedy gdy nie ma na przejściu pieszych,
 2. postępuje niezgodnie z prawem,
 3. postępuje prawidłowo gdy zachowuje szczególną ostrożność.
21. Przedstawiona na rysunku osoba prowadząca wzdłuż wyznaczonego przejścia dla pieszych rower jest traktowana:

 1. jako pieszy,
 2. jako rowerzysta,
 3. jako uczestnik ruchu.
22. Postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu:

 1. zakazuje rowerzyście wjazdu na skrzyżowanie,
 2. zezwala rowerzyście na wjazd na skrzyżowanie,
 3. jest odpowiednikiem sygnału czerwonego na sygnalizatorze.
23. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:
 1. policjant ruchu drogowego,
 2. dyrektor szkoły,
 3. zawsze nauczyciel wychowania komunikacyjnego.
24. Na drodze, na której obowiązuje przedstawiony znak (zakaz wyprzedzania):

 1. Rowerzysta nie może wyprzedzać innego rowerzysty,
 2. Rowerzysta może wyprzedzać innego rowerzystę,
 3. Rowerzysta może wyprzedzać ciągnik rolniczy.