Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół podstawowych (jednokrotnego wyboru)
Kołobrzeg 2009 rok

Autor: Marek Konkolewski

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
  1. każdy dyrektor szkoły,
  2. tylko policjant ruchu drogowego,
  3. nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły.
 2. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej to:
  1. kierowca,
  2. pieszy,
  3. kierujący pojazdem.
 3. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest:
  1. Dozwolone , gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większa niż 50 km na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
  2. dozwolone w każdym przypadku, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, powolnej jazdy i ustępowania miejsca pieszym,
  3. kategorycznie zabronione.

 4. Liczba rowerów wielośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
  1. 10,
  2. 5,
  3. 15.

 5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
  1. 50 metrów,
  2. 100 metrów,
  3. 200 metrów.

 6. Znak poziomy "linia podwójna ciągła":

  1. oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
  2. wyznacza krawędź jezdni,
  3. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

 7. Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h:
  obrazek
  obrazek
  obrazek

 8. Widząc ten znak na drodze rowerzysta:

  obrazek

  1. ma zawsze pierwszeństwo przed pieszymi,
  2. nie może przekroczyć prędkości 40 km na godzinę,
  3. może jechać z prędkością bezpieczną na przykład 20 km na godzinę.

 9. Znak ten:

  obrazek

  1. zezwala rowerzyście na wyprzedzanie innego rowerzysty,
  2. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania samochodu osobowego,
  3. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania motorowerzysty.

 10. Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących:

  obrazek

  1. rowerami wielośladowymi,
  2. rowerami jednośladowymi,
  3. motorowerami.

 11. W przedstawionej sytuacji:

  obrazek

  1. kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
  2. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszymi,
  3. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym, ponieważ nie korzysta on z przejścia dla pieszych.

 12. W przedstawionej na rysunku sytuacji, kierujący pojazdem nr 3:

  obrazek

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.

 13. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek

  1. przejeżdża pierwszy,
  2. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
  3. włącza się do ruchu i ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i nr 3

 14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek

  1. przejeżdża ostatni,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

 15. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek

  1. może wyprzedzić pojazd nr 2,
  2. może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,
  3. jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

 16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed:

  obrazek

  1. pojazdem nr 2,
  2. pojazdem nr 3,
  3. pojazdem nr 4.

 17. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek

  1. przejeżdża pierwszy,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2, 3, 4.
  3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom szynowym nr 2 i 4.

 18. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 :

  obrazek

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i 3
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu nr 2 ,
  3. przejeżdża ostatni.

 19. W przedstawionej sytuacji rowerzysta jadący po wyznaczonym przejściu dla pieszych:

  obrazek

  1. ma pierwszeństwo przed pieszym korzystającym, z przejścia,
  2. postępuje zgodnie z przepisami ruchu drogowego pod warunkiem, że ma 15 lat i jedzie powoli,
  3. postępuje źle, powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych.

 20. W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający z drogi gruntowej:

  obrazek

  1. ma pierwszeństwo przed pieszym korzystającym z chodnika,
  2. musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi poruszającemu się po jezdni,
  3. jest włączającym się do ruchu.

 21. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
  1. wyłącznie najbliższy złamaniu staw
  2. jedynie samo miejsce złamania
  3. miejsce złamania i najbliższe stawy

 22. Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce wstać i iść do domu, to należy:
  1. namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
  2. podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe a następnie odprowadzić do domu,
  3. pozwolić jej odejść do domu, pod warunkiem, że nie ma otwartych złamań.

 23. Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
  1. schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą
  2. przemyciu rany spirytusem
  3. posmarowaniu rany tłustym kremem.

 24. Pozycja boczna u osoby poszkodowanej w wypadku:
  1. zapobiega udarowi mózgu,
  2. zapobiega zapadaniu się języka i utrudnieniom w oddychaniu,
  3. jest wygodniejsza dla poszkodowanego.

 25. Udzielając pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej należy:
  1. sprawdzić czy poszkodowany oddycha i ma zachowaną czynność serca,
  2. przenieść poszkodowanego do najbliższej posesji,
  3. w pierwszej kolejności przykryć poszkodowanego ciepłym kocem.