Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał ogólnopolskiego turnieju wiedzy o BRD
dla uczniów szkół gimnazjalnych

Słupsk, 1-2 czerwca 2001

autorzy:
Mariusz Wasiak, Marek Fidos

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielkokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

1. Ten znak nie dotyczy rowerów:

 1. jednośladowych i wielośladowych, skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności,
 2. jednośladowych skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów,
 3. jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów.
2. Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy:

 1. jezdni,
 2. pobocza,
 3. chodnika.
3. Ten znak dotyczy:

 1. motorowerów jednośladowych,
 2. motorowerów wielośladowych,
 3. rowerów.
4. Ten znak dotyczy:

 1. wszelkich rowerów,
 2. rowerów wielośladowych,
 3. motorowerów wielośladowych.
5. Ten znak zabrania:

 1. skrętu w lewo na skrzyżowaniu,
 2. zawracania na skrzyżowaniu,
 3. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym.
6. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem "1" po skręceniu w prawo:

 1. zatrzymuje się i czeka na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
 2. może kontynuować jazdę nie czekając na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
 3. ustępuje pierwszeństwa pieszemu.
7. Na tym skrzyżowaniu:

 1. kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi 2,
 2. kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed tramwajem 2,
 3. kierujący pojazdem 3 może zjechać ze skrzyżowania po przejechaniu pojazdu 1.
8. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

 1. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
 2. przejeżdża pierwszy,
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
9. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

 1. przejeżdża pierwszy,
 2. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
 3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2 i 3.
10. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem, widząc toczącą się po jezdni piłkę, powinien:

 1. być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,
 2. uważnie obserwować bawiące się dzieci,
 3. liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.
11. Parkując motorower na chodniku, należy go ustawić:
 1. przy krawędzi jezdni,
 2. bezpośrednio przy ścianie budynku,
 3. zapewniając pieszym szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,5 m.
12. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
 1. zwalniania bez uzasadnionej przyczyny,
 2. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
 3. zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
13. Kierującemu rowerem zabrania się:
 1. czepiania się pojazdów,
 2. jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach,
 3. jazdy po poboczu obok innego uczestnika ruchu.
14. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
 1. rowerów wielośladowych - 5,
 2. rowerów jednośladowych - 15,
 3. motorowerów - 10.
15. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez:
 1. policjanta,
 2. sygnalizację świetlną,
 3. pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym.
16. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:
 1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 3. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.
17. Kierującemu rowerem zabrania się:
 1. rozdzielania kolumny pieszych,
 2. wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 3. jazdy po chodniku w każdych warunkach.
18. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:
 1. może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 2. nie może go ominąć,
 3. może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.
19. Rowerzysta, przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:
 1. jechać powoli,
 2. zawsze używać sygnału dźwiękowego,
 3. ustąpić pierwszeństwa pieszym.
20. Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:
 1. światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
 2. dwa skutecznie działające hamulce,
 3. światło pozycyjne barwy białej umieszczone z przodu.
21. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:
 1. złamania żebra,
 2. przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
 3. przyjazdu fachowej służby medycznej.
22. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
 1. skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
 2. zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
 3. zapadający się na dno gardła język.
23. Przy urazie głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha należy:
 1. unieruchomić głowę,
 2. nałożyć opatrunki na miejsca krwawiące,
 3. nie dotykać poszkodowanego.
24. Ciężkim urazom głowy towarzyszą:
 1. uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
 2. uszkodzenia kręgosłupa piersiowego,
 3. pęknięcie podstawy czaszki.
25. W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:
 1. założyć opatrunek osłaniający,
 2. unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy,
 3. natychmiast mocno naciągnąć kończynę.


PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C. SECTION 108(a)(3)). -->