Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Kołobrzeg 2009 rok

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół gimnazjalnych ( wielokrotnego wyboru )
autor: Marek Konkolewski

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
  1. egzaminator państwowy na prawo jazdy,
  2. instruktor nauki jazdy,
  3. nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły.

 2. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
  1. dzwonek o przeraźliwym dźwięku,
  2. światło odblaskowe barwy żółtej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu,
  3. tylne światło pozycyjne barwy czerwonej może być migające.

 3. Kolumna pieszych w wieku do lat 10:
  1. może poruszać się tylko prawą stroną jezdni,
  2. nie może poruszać się po jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności,
  3. nie może poruszać się po jezdni w czasie mgły.

 4. Dopuszcza się z zachowaniem szczególnej ostrożności wyprzedzanie rowerzysty jadącego po jezdni:
  1. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
  2. na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" ,
  3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

 5. Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi (poza strefą zamieszkania):
  1. tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
  2. pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
  3. samodzielnie pod warunkiem, że jest uczniem szkoły podstawowej.

 6. Znak poziomy "linia pojedyncza ciągła":

  1. bezwzględnie zabrania rowerzyście wyprzedzania pojazdu samochodowego w każdej sytuacji,
  2. oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
  3. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

 7. Kierujący rowerem widząc taki sygnał na skrzyżowaniu:

  obrazek do pytania

  1. może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
  2. nie ma prawa zawrócić,
  3. może skręcić w lewo lub zawrócić bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.

 8. Znak "ustąp pierwszeństwa":

  obrazek do pytania

  1. ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem,
  2. zobowiązuje kierującego rowerem do zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  3. jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, wówczas dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

 9. Znak "strefa ograniczonej prędkości" jest odwoływany przez :

  obrazek do pytania

  1. najbliższe skrzyżowanie,
  2. znak "koniec zakazów",

   obrazek do pytania

  3. znak "koniec strefy ograniczonej prędkości".

   obrazek do pytania

 10. Kierujący pojazdem widząc znak drogowy C-14 - "prędkość minimalna" :

  obrazek do pytania

  1. jest zobowiązany do jazdy z prędkością równą 30 km na godzinę,
  2. może poruszać się z prędkością 20 km na godzinę w sytuacji gdy warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości,
  3. przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych może poruszać się z prędkością bezpieczną 50 km na godzinę.

 11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek do pytania

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,3,4,
  3. przejeżdża ostatni.

 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem A:

  obrazek do pytania

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym C,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdom szynowym B i C,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu B.

 13. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek do pytania

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2 i 3,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.

 14. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta ma pierwszeństwo:

  obrazek do pytania

  1. przed pojazdem nr 1 i 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 1 i 2,
  3. przejeżdża pierwszy.

 15. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  obrazek do pytania

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2 i 3,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3.

 16. W tej sytuacji jadący poboczem rowerzysta:

  obrazek do pytania

  1. ma pierwszeństwo przed niepełnosprawnym pieszym,
  2. ustępuje miejsca (pierwszeństwa) pieszemu,
  3. ma obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego uczestnika ruchu (pieszego), a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

 17. W przedstawionej sytuacji:

  obrazek do pytania

  1. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 2,
  2. kierującemu pojazdem nr 2 zezwala się z zachowaniem szczególnej ostrożności na ominięcie pojazdu nr 1,
  3. kierującemu pojazdem nr 2 zabrania się omijania lub wyprzedzania pojazdu nr 1.

 18. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem:

  obrazek do pytania

  1. ma zakaz skręcania w lewo na parking,
  2. ma zakaz skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
  3. ma zakaz zawracania na odcinku drogi od znaku do skrzyżowania włącznie.

 19. W przedstawionej sytuacji:

  obrazek do pytania

  1. dopuszcza się aby rower nie będący pojazdem silnikowym przejechał po "powierzchni wyłączonej" oznaczonej znakiem poziomym P-21,
  2. rowerzysta powinien zachowując szczególną ostrożność zmienić pas ruchu i nie wjeżdżać na "powierzchnię wyłączoną",
  3. rowerzysta zachowując szczególną ostrożność może przejechać po "powierzchni wyłączonej", jeżeli ze względu na natężenie ruchu ma trudności ze zmianą pasa ruchu.

 20. Na tym skrzyżowaniu pieszy pokonujący jezdnię:

  obrazek do pytania

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.
 21. W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?
  1. pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
  2. wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
  3. zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
 22. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
  1. założyć jałowy opatrunek na ranę
  2. ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią, podnosząc kończynę do góry
  3. zakrwawione opatrunki często zdejmujemy i zastępujemy nowymi.

 23. Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
  1. schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą
  2. przemyciu rany spirytusem
  3. posmarowaniu rany tłustym kremem.

 24. Do stosowania opaski uciskowej tamującej silne krwawienie kończyny, powinno się stosować:
  1. materiał, który nie ulegnie zerwaniu może to być kawałek drutu albo sznurowadło,
  2. mankiet pneumatyczny,
  3. dostępny elastyczny materiał np. taśmę gumową.

 25. O prawidłowo wykonywanym sztucznym oddychaniu świadczą następujące reakcje ofiary:
  1. poruszanie kończynami dolnymi lub górnymi,
  2. opadanie przedniej ściany klatki piersiowej pomiędzy wdmuchiwaniem powietrza,
  3. powrót oddechu.