Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół podstawowych (jednokrotnego wyboru)
Opole - Biała 2008 roku

Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:
  1. pierwszy z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
  2. pierwszy z idących z prawej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
  3. ostatni z idących w kolumnie powinien nieść latarkę ze światłem białym.

 2. Rowerzysta, wyprzedzany przez inny pojazd jest obowiązany:
  1. zawsze zatrzymać się, aby ułatwić wyprzedzanie,
  2. przyspieszyć,
  3. zjechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i - w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.

 3. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. wyprzedzania na drodze jednokierunkowej,
  2. przewożenia innej osoby, jeżeli nie ukończył 17 lat,
  3. przejeżdżania przez chodnik.

 4. Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
  1. dwa skutecznie działające hamulce ,
  2. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  3. boczne światło odblaskowe barwy białej lub pomarańczowej,

 5. Rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszym:
  1. na drodze dla rowerów,
  2. na drodze dla rowerów i pieszych,
  3. zawsze na jezdni.

 6. Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści:

  a

  1. mają pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu,
  2. wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają,
  3. mogą korzystać z całej szerokości jezdni.

 7. Który ze znaków oznacza, że ruch rowerów i pieszych odbywa się na całej powierzchni drogi przeznaczonej dla tych uczestników ruchu?:
  1. obrazek
  2. obrazek
  3. obrazek

 8. Znak ten oznacza:

  obrazek

  1. drogę przeznaczoną do ruchu wszystkich rowerów,
  2. turystyczny szlak rowerowy,
  3. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych.

 9. Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu:

  obrazek

  1. zakazuje rowerzyście wjazdu na skrzyżowanie,
  2. zezwala rowerzyście na wjazd na skrzyżowanie,
  3. jest odpowiednikiem sygnału pomarańczowego na sygnalizatorze.

 10. Który znak ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór ?

   obrazek

  1. obrazek

  2. obrazek

 11. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu:
  1. nie musi sygnalizować manewru jeśli skręca w prawo,
  2. skręcając w lewo, po upewnieniu się, że ma wolną drogę, może wykonać manewr bez sygnalizowania,
  3. zawsze obowiązany jest podać sygnał przez wyciągnięcie ręki w odpowiednim kierunku.

 12. Przy jakiej dozwolonej prędkości na drodze, kierujący rowerem jednośladowym, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może korzystać z chodnika położonego wzdłuż tej drogi?:
  1. 30 km/h,
  2. 40 km/h,
  3. 60 km/h.

 13. Zbliżając się do skrzyżowania rowerzysta ma obowiązek:
  1. ustąpić pierwszeństwa pojazdom silnikowym, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
  2. zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
  3. zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej pokonać skrzyżowanie.

 14. Kierujący rowerem, może:
  1. jechać bez wymaganego wyposażenia roweru, jeżeli porusza się wyłącznie po poboczu,
  2. używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem,
  3. jechać obok drugiego uczestnika ruchu drogowego, niezależnie od tego, na jakiej części drogi się znajduje.

 15. Przekraczanie jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem jest zawsze zabronione na drodze:
  1. bez poboczy,
  2. wzdłuż, której znajduje się droga dla rowerów,
  3. dwujezdniowej znajdującej się na obszarze zabudowanym.

 16. W tej sytuacji kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem:

  obrazek

  1. nr 1,
  2. nr 2,
  3. nr 3.

 17. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

  obrazek

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2
  3. przejeżdża pierwszy,

 18. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

  obrazek

  1. nr 1,
  2. nr 2,
  3. nr 3.

 19. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta ustępuje pierwszeństwa:

  obrazek

  1. tylko pojazdowi nr 1,
  2. pojazdowi nr 1 i 2,
  3. tylko pojazdowi nr 2.

 20. W przedstawionej sytuacji pojazdy przejeżdżają w następującej kolejności:

  obrazek

  1. rowerzysta, pojazd nr 1, pojazd nr 2,
  2. pojazd nr 1, pojazd nr 2, rowerzysta,
  3. pojazd nr 2, rowerzysta, pojazd nr 1.

 21. Na ranę można przyłożyć:
  1. gazę,
  2. jakąkolwiek bawełnianą szmatkę,
  3. watę.

 22. U nieprzytomnych ofiar wypadku, jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych jest:
  1. szok powypadkowy,
  2. omdlenie,
  3. zapadający się na dno gardła język.

 23. W przypadku konieczności unieruchomienia złamanej kończyny, należy unieruchomić:
  1. miejsce złamania ,
  2. miejsce złamania i najbliższe stawy,
  3. najbliższy staw.

 24. Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, ale wyczuwalne jest u niej tętno należy:
  1. nie ruszać ofiary, wezwać policje i pogotowie ratunkowe,
  2. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
  3. zastosować masaż serca.

 25. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć poszkodowanego:
  1. na brzuchu,
  2. na boku,
  3. płasko na wznak na twardym podłożu.


NTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C. SECTION 108(a)(3)). -->