Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństrwa w Ruchu Drogowym
Wiechlice k/Szprotawy 2-4 czerwca 2006 roku

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół gimnazjalnych
Wiechlice k/Szprotawy 2-4 czerwca 2006 roku

Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Przekraczanie jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem jest zabronione:
  1. w miejscu gdzie barierki oddzielają jezdnię od chodnika,
  2. przez torowisko wyodrębnione z jezdni drogi zamkniętej dla ruchu pojazdów,
  3. na drodze dwujezdniowej znajdującej się na obszarze zabudowanym w odległości większej niż 100 m od wyznaczonego przejścia.

 2. Kierującemu rowerem zabrania się zawracać:
  1. na drodze jednokierunkowej,
  2. w tunelu,
  3. na obustronnie zwężonym odcinku drogi.

 3. Przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują:
  1. pieszych poruszających się drogą dla rowerów,
  2. pieszych znajdujących się na przystanku autobusowym,
  3. osoby przebywające w pobliżu drogi, jeśli ich zachowanie mogłoby zagrażać porządkowi ruchu drogowego.

 4. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. wjeżdżania na pas między jezdniami,
  2. wjeżdżania na pas między jezdniami, tylko jeśli jest na nim nawierzchnia trawiasta,
  3. postoju na pasie między jezdniami pokrytym nawierzchnią twardą.

 5. Rowerzysta poruszający się poboczem ma zakaz:
  1. wyprzedzania innego rowerzysty,
  2. zawracania,
  3. jazdy bez trzymania nóg na pedałach.

 6. Na tym skrzyżowaniu pieszy pokonujący jezdnię:

  obrazek

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  3. narusza zakaz przechodzenia poza przejściem dla pieszych.

 7. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem:

  obrazek

  1. ma zakaz skrętu na parking,
  2. ma zakaz skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
  3. ma zakaz zawracania na odcinku drogi od znaku do skrzyżowania włącznie.

 8. W tej sytuacji:

  obrazek

  1. motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2,
  2. motorowerzysta nie może wjechać na skrzyżowanie,
  3. pojazd nr 1 pokonuje skrzyżowanie po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi nr 2.

 9. W przedstawionej sytuacji:

  obrazek

  1. dopuszcza się aby rower nie będący pojazdem silnikowym przejechał po powierzchni liniowanej,
  2. rowerzysta powinien zmienić pas ruchu i nie wjeżdżać na powierzchnię liniowaną,
  3. rowerzysta może przejechać po powierzchni liniowanej jeśli na skrzyżowaniu skręca w prawo.

 10. Na tym skrzyżowaniu motorowerzysta:

  obrazek

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. jest obowiązany zatrzymać się.

 11. Które z przedstawionych oznakowań skrzyżowania o ruchu okrężnym jest prawidłowe:

   obrazek

   A

   obrazek

   B

   obrazek

   C

 12. Pieszy, poruszający się drogą oznakowaną jednym z przedstawionych znaków, ma pierwszeństwo przed rowerzystą, gdy znakiem tym jest:

   obrazek

   A

   obrazek

   B

   obrazek

   C

 13. Widząc ten znak kierujący:

  obrazek

  1. powinien kontynuować jazdę ze zwiększoną ostrożnością,
  2. jest obowiązany zatrzymać się w miejscu w tym celu wyznaczonym,
  3. może kontynuować jazdę za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego.

 14. Który z przedstawionych znaków ostrzega kierującego o zmianie zasady pierwszeństwa ustalonej ogólnymi przepisami?

   obrazek

   A

   obrazek

   B

   obrazek

   C

 15. Widząc ten znak rowerzysta powinien się spodziewać:

  obrazek

  1. stromego zjazdu na drodze i zwiększenia prędkości jazdy,
  2. łuku poziomego,
  3. ograniczenia widoczności na drodze.

 16. W przedstawionej sytuacji rowerzysta powinien:

  obrazek

  1. zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,
  2. wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany na pas 2,
  3. zawsze dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.

 17. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, rowerzysta jest obowiązany:
  1. przed wjechaniem na tory upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg,
  2. jechać z taką prędkością aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy,
  3. zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory.

 18. Na tym skrzyżowaniu motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem:

  obrazek

  1. nr 1,
  2. nr 2,
  3. nr 3.

 19. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. jazdy po jezdni, jeśli wzdłuż niej znajduje się nadające się do jazdy pobocze,
  2. jazdy poboczem, jeśli wzdłuż pobocza znajduje się nadająca się do jazdy droga dla rowerów
  3. jazdy chodnikiem w strefie zamieszkania.

 20. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez:
  1. policjanta,
  2. sygnalizację świetlną,
  3. pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym.

 21. Rannego z obrażeniami nosa, jamy ustnej i szyi należy ułożyć w pozycji:
  1. leżącej,
  2. leżącej bocznej,
  3. siedzącej.

 22. Opatrując ranę poszkodowanemu należy:
  1. zdecydowanym ruchem usunąć ciała obce,
  2. zalać ranę gencjaną i pozostawić do czasu przybycia lekarza,
  3. nałożyć pakiet jałowej gazy lub inny czysty materiał i umocować.

 23. O prawidłowo wykonywanym sztucznym oddychaniu świadczą następujące reakcje ofiary:
  1. poruszanie kończynami dolnymi lub górnymi,
  2. opadanie przedniej ściany klatki piersiowej pomiędzy wdmuchiwaniem powietrza,
  3. powrót oddechu.

 24. Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą:
  1. zostawiamy rannego gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe,
  2. jeśli nie zemdlał i nawiązaliśmy z nim kontakt, możemy go zostawić samego,
  3. rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką.

 25. Do stosowania opaski uciskowej tamującej silne krwawienie kończyny, powinno się stosować:
  1. materiał, który nie ulegnie zerwaniu może to być kawałek drutu albo sznurowadło,
  2. mankiet pneumatyczny,
  3. dostępny elastyczny materiał np. taśmę gumową.