Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństrwa w Ruchu Drogowym
Wiechlice k/Szprotawy 2-4 czerwca 2006 roku

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół podstawowych
Test dla uczniów szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru
Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Rowerzysta, dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, powinien:
  1. zmniejszyć prędkość i ostrożnie przejechać obok tramwaju, uważając na wsiadających i wysiadających pasażerów,
  2. zatrzymać rower na czas postoju tramwaju co najmniej 10 m od znaku wyznaczającego przystanek,
  3. zatrzymać rower w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

 2. Kierujący rowerem na przejeździe dla rowerzystów:
  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią,
  2. jest włączającym się do ruchu,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 3. Zabrania się zatrzymywania roweru, jeśli nie wynika to z warunków ruchu drogowego:
  1. na drodze jednokierunkowej na obszarze zabudowanym,
  2. w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
  3. w odległości mniejszej niż 2 m od znaku "STOP".

 4. Pieszy opiekujący się dzieckiem poniżej 7-roku życia:
  1. może poruszać się prawą stroną jezdni,
  2. ma obowiązek poruszać się lewą stroną jezdni,
  3. zawsze może poruszać się ścieżką rowerową.

 5. Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:
  1. prowadzącą kolumnę pieszych,
  2. w wieku powyżej 10 roku życia jadącą na rowerze.
  3. pchającą wózek inwalidzki.

 6. Znak ten oznacza:

  Rysunek

  1. pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
  2. pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
  3. pierwszeństwo dla wjeżdżających od strony znaku.

 7. Kierujący pojazdem widząc ten znak jest ostrzegany o:

  Rysunek

  1. drodze biegnącej ukośnie,
  2. skrzyżowaniu z drogą gruntową z prawej strony,
  3. skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.

 8. Znak ten zakazuje ruchu:

  Rysunek

  1. kolumny pieszych po ścieżce rowerowej,
  2. rowerów po poboczu,
  3. motorowerów po jezdni.

 9. Widząc taki znak kierujący rowerem ma nakaz:

  Rysunek

  1. jazdy na wprost,
  2. skręcania w lewo za skrzyżowaniem,
  3. jazdy w prawo przed znakiem.

 10. Znak ten dotyczy:

  Rysunek

  1. wszystkich pieszych,
  2. kolumny pieszych,
  3. pieszego prowadzącego rower.

 11. W przedstawionej sytuacji:

  Rysunek

  1. kierujący pojazdem 2 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym,
  2. piesi powinni cofnąć się na chodnik,
  3. kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pieszymi.

 12. Z drogi dla rowerów obowiązany jest korzystać:
  1. motorowerzysta przewożący dziecko do lat 7,
  2. rowerzysta,
  3. uczestnik ruchu poruszający się na wózku inwalidzkim.

 13. Kierującemu rowerem zabrania się zawracania:
  1. w tunelu na obszarze zabudowanym,
  2. na drodze dwujezdniowej,
  3. na odcinku jezdni wzdłuż linii przystankowej.

 14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  Rysunek

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
  3. przejeżdża pierwszy.

 15. W tej sytuacji kierujący rowerem 1:

  Rysunek

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
  3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.

 16. Na tym skrzyżowaniu:

  Rysunek

  1. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  2. rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
  3. pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.

 17. W przedstawionej sytuacji - rowerzysta, który chce ominąć przeszkodę:

  Rysunek

  1. ma pierwszeństwo przed samochodem znajdującym się z jego lewej strony,
  2. ustępuje pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi,
  3. może ominąć przeszkodę wjeżdżając na chodnik.

 18. W przedstawionej sytuacji:

  Rysunek

  1. osoba prowadząca rower może poruszać się poza powierzchnią przejścia dla pieszych,
  2. osoba prowadząca rower jest traktowana jako pieszy,
  3. jeśli na przejściu nie ma pieszych rowerzysta może przejechać przez nie jadąc prawą stroną.

 19. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

  Rysunek

  1. przejeżdża pierwszy,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.

 20. W czasie mgły kierujący rowerem:
  1. nie może korzystać z drogi
  2. powinien umieścić dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu roweru,
  3. ma zakaz wyprzedzania innego pojazdu.

 21. Udzielając pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej należy:
  1. sprawdzić czy poszkodowany oddycha i ma zachowaną czynność serca,
  2. przenieść poszkodowanego do najbliższej posesji,
  3. odszukać dokumenty poszkodowanego.

 22. Tętno u osoby poszkodowanej w wypadku najlepiej sprawdzić:
  1. na przegubie,
  2. nad tętnicą szyjną,
  3. uciskając dłonią skronie.

 23. Sztuczne oddychanie u osoby poszkodowanej wykonuje się:
  1. co najmniej przez 30 sek.,
  2. do czasu przyjazdu fachowej służby medycznej,
  3. do powrotu oddechu.

 24. Pozycja boczna u osoby poszkodowanej w wypadku:
  1. zapobiega udarowi mózgu,
  2. zapobiega zapadaniu się języka i utrudnieniom w oddychaniu,
  3. jest wygodniejsza dla poszkodowanego.

 25. Przy podejrzeniu złamania kości kończyny lub zwichnięcia w stawie:
  1. należy wyprostować osobie rannej kończynę,
  2. przywrócić jej prawidłowy kształt,
  3. unieruchomić w ułożeniu w jakim się znajduje.