Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństrwa w Ruchu Drogowym,
Włocławek 25-29.05.2005 r.

Test dla uczniów szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru
Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Przechodząc przez przejście dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką, pieszy:
  1. może wejść na przejście i przejść na drugą stronę drogi dopiero, jeżeli uzna, że sytuacja na drodze umożliwia pokonanie obu części przejścia bez zatrzymania,
  2. przejście za wysepką powinien traktować jako odrębne i postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
  3. nie musi zatrzymywać się na wysepce, gdyż po wejściu na przejście przed wysepką ma pierwszeństwo przed pojazdami

 2. Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
  1. zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu,
  2. policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu,
  3. znajduje się na drodze oznaczonej jako droga z pierwszeństwem przejazdu.

 3. Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
  1. korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów,
  2. jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi,
  3. korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez ciężarówki.

 4. Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa:
  1. wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem
  2. tylko motorowerom,
  3. tylko osobom pieszym i rowerzystom.

 5. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
  1. jest zawsze zabronione,
  2. jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom,
  3. jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych w razie braku chodnika lub pobocza.

 6. Kierujący rowerem widząc ten znak:

  (8kB)

  1. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony,
  3. jest ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą jednokierunkową.

 7. Znak ten :

  (9kB)

  1. wyznacza przejście dla pieszych,
  2. ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez pieszych lub o bliskości takiego miejsca,
  3. ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych,

 8. Znak ten umieszczony poza skrzyżowaniem oznacza zakaz:

  (10kB)

  1. skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu
  2. skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
  3. skręcania w prawo aż do odwołania znakiem "koniec zakazu".

 9. Znak ten:

  (9kB)

  1. zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
  2. dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
  3. wskazuje miejsce, w którym pieszy powinien, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przekroczyć jezdnię.

 10. Który znak oznacza drogę jednokierunkową:

   (9kB)

   (10kB)

   (7kB)

   a. b. c.

 11. Rowerzysta, którzy porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
  1. włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
  2. gdy nie ma pobocza prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni,
  3. wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe.

 12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

  (18kB)

  1. przejeżdża pierwszy
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2

 13. W przedstawionej sytuacji rowerzysta:

  (16kB)

  1. ma pierwszeństwo przed tramwajem,
  2. ustępuje pierwszeństwa tramwajowi i pojazdowi nr 2,
  3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2.

 14. W przedstawionej sytuacji rowerzysta:

  (19kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 ,
  3. przejeżdża jako pierwszy.

 15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd rowerzysta jest obowiązany:
  1. włączyć światła, w które wyposażony jest rower,
  2. jechać z taką prędkością aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy,
  3. zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory.

 16. Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
  1. na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
  2. jeżeli traktor ciągnie przyczepę,
  3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

 17. Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
  1. parkować rower tylko wzdłuż chodnika, a jeśli nie ma chodnika to wzdłuż ściany budynku,
  2. utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu,
  3. jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.

 18. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

  (19kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i nr 2,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2

 19. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:

  (17kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

 20. Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez samochód osobowy zabrania się:
  1. zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
  2. trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
  3. zwalniania w czasie wyprzedzania.

 21. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
  1. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
  2. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
  3. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.

 22. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrażniania dróg oddechowych jest:
  1. przygięcie głowy do mostka,
  2. wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
  3. usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.

 23. Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
  1. utrata przytomności,
  2. skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
  3. zapadający się na dno gardła język.

 24. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
  1. jedynie samo miejsce złamania,
  2. wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
  3. miejsce złamania i najbliższe stawy.

 25. Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą:
  1. zostawiamy rannego gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe,
  2. jeśli nie zemdlał możemy go zostawić samego,
  3. rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć.