Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Olsztyn - czerwiec 2005 rok

Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 12 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Kierujący samochodem osobowym, zmieniając pas ruchu:
  1. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony na pas ruchu, na który sam zamierza wjechać,
  2. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten sam pas ruchu z lewej strony,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym pasem ruchu, na który zamierza wjechać, jeżeli wjeżdża na ten pas z prawej strony.

 2. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany:
  1. zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania,
  2. zatrzymać się i poczekać aż autobus odjedzie, nawet gdy kierowca nie podaje sygnału do zatrzymania,
  3. zachować szczególną ostrożność.

 3. Zatrzymywanie samochodu osobowego jest zabronione:
  1. w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejazdem dla rowerzystów,
  2. w odległości mniejszej niż 10 metrów za przejściem dla pieszych na jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
  3. na chodniku, w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych na drodze jednokierunkowej.

 4. Obowiązek włączenia świateł awaryjnych dotyczy:
  1. kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym w razie postoju z powodu uszkodzenia pojazdu,
  2. kierującego autobusem podczas wysadzania pasażera na drodze poza obszarem zabudowanym,
  3. kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania i wysiadania dzieci.

 5. Znak ten oznacza początek:

  (12kB)

  1. pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów lub trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach,
  2. pasa ruchu przeznaczonego dla innych niż autobusy i trolejbusy pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach,
  3. pasa postojowego przeznaczonego dla autobusów.

 6. Znak ten oznacza:

  (8kB)

  1. zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach wszelkich pojazdów,
  2. zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach tylko pojazdów silnikowych,
  3. zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach tylko samochodów osobowych.

 7. Na części drogi oznaczonej tym znakiem bezwarunkowo niedopuszczalny jest ruch:

  (11kB)

  1. motorowerów
  2. motocykli,
  3. rowerów jednośladowych.

 8. Znak ten:

  (7kB)

  1. oznacza obszar zabudowany,
  2. zabrania przekraczania prędkości 50 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00,
  3. oznacza wjazd do miejscowości.

 9. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy :
  1. kobiety o widocznej ciąży,
  2. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,
  3. pasażera samochodu osobowego poruszającego się w strefie zamieszkania.

 10. Kierujący pojazdem nr 1 na takim skrzyżowaniu:

  (16kB)

  1. przejeżdża ostatni,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

 11. W przedstawionej sytuacji:

  (22kB)

  1. kierujący pojazdem nr 2 może wyprzedzić pojazd nr 1 bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów,
  2. kierujący pojazdem nr 1 i nr 2 są obowiązani ustąpić pierwszeństwa rowerzyście,
  3. kierujący pojazdem nr 2 ma zakaz wyprzedzania pojazdu nr 1.

 12. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem:

  (15kB)

  1. nr 4 jest obowiązany zatrzymać się po skręceniu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, po czym może kontynuować jazdę,
  2. nr 1 może opuścić skrzyżowanie pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 4 i pieszemu,
  3. nr 3 może skręcić w lewo, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom.

 13. Jazda motocyklem trzypasową jezdnią jednokierunkową jest dozwolona:
  1. środkowym pasem ruchu, jeżeli prawym pasem ruchu poruszają się inne pojazdy.
  2. dowolnym pasem ruchu, jeżeli po jezdni nie poruszają się inne pojazdy,
  3. lewym pasem ruchu, jeżeli środkowym i prawym pasem poruszają się inne pojazdy.

 14. Na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, kierujący samochodem osobowym może wyprzedzać:
  1. inny pojazd poruszający się poboczem,
  2. z prawej strony samochód jadący lewym pasem ruchu,
  3. kierującego rowerem jadącego po jezdni przy jej prawej krawędzi.

 15. Kierujący samochodem osobowym jest uprawniony do kierowania pojazdem w okresie 7 dni, w przypadku zatrzymania przez policjanta prawa jazdy z powodu:
  1. przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów karnych,
  2. podejrzenia podrobienia prawa jazdy,
  3. upływu terminu ważności.

 16. Aby prawidłowo wymienić koło w samochodzie osobowym należy wykonać następujące czynności:
  1. zabezpieczyć pojazd przed przemieszczaniem się,
  2. ustawić podnośnik na twardym podłożu,
  3. sprawdzić ciśnienie w zdejmowanej oponie.

 17. Gdy w czasie jazdy samochodem zapali się czerwona lampka kontrolna informująca o niskim ciśnieniu oleju w silniku, kierujący powinien:
  1. pojechać prowadzonym pojazdem jak najszybciej do sklepu w celu zakupu i uzupełnienia oleju silnikowego,
  2. zatrzymać jak najszybciej pojazd w bezpiecznym miejscu i sprawdzić poziom oleju, a w razie potrzeby uzupełnić go,
  3. uzupełnić ciecz chłodzącą silnik.

 18. Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, niepokój, bladość skóry to należy:
  1. okryć ofiar wypadku kocem lub ciepłą odzieżą,
  2. Podać niezwłocznie ciepły rozgrzewający płyn do picia,
  3. ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne do góry.

 19. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:
  1. podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo w ruchu na miejscu wypadku,
  2. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
  3. niezwłocznie usunąć pojazd po za jezdnię.

 20. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:
  1. na żądanie osób w nim uczestniczących podąć swoje dane personalne,
  2. na żądanie osób w nim uczestniczących podąć dane personalne właściciela pojazdu,
  3. na żądanie osób w nim uczestniczących podąć dane zakładu ubezpieczeń pojazdu.


-->