Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństrwa w Ruchu Drogowym,
Włocławek 25-29.05.2005 r.

Test dla uczniów szkół gimnazjalnych - test wielokrotnego wyboru.
Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!
Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Kierującemu motorowerem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeżeli pojazdem tym jest:
  1. samochód osobowy,
  2. rower,
  3. autobus komunikacji miejskiej.

 2. Kierującemu motorowerem zabrania się:
  1. jazdy po drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych,
  2. parkowania na chodniku,
  3. jazdy bez kasku ochronnego.

 3. Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dwujezdniowej, pieszy:
  1. po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
  2. na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni powinien postępować tak jakby wchodził na nie z chodnika,
  3. jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

 4. Dziecko korzystające z drogi musi znajdować się pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, gdy:
  1. nie ukończyło 7 lat,
  2. nie ukończyło co najmniej 5 lat,
  3. ukończyło 8 lat lecz ma do pokonania drogę dłuższą niż 500 metrów.

 5. Motorowerzysta skręcający w drogę poprzeczną jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, gdy:
  1. przechodzą na zielonym świetle,
  2. stanowią zorganizowaną grupę idącą parami po pasach,
  3. przechodzą przez jezdnię, mimo iż przejście dla pieszych nie jest wyznaczone.

 6. Znak ten umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy motorowerzystów parkujących:

  (13kB)

  1. na poboczu,
  2. na chodniku,
  3. w miejscu, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.

 7. Widząc taki znak kierujący motorowerem nie może:

  (12kB)

  1. skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
  2. zawrócić na skrzyżowaniu,
  3. zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania.

 8. Motorowerzysta widząc ten znak:

  (8kB)

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem zbliżającym się z kierunku przeciwnego,
  2. musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się z kierunku przeciwnego,
  3. jest informowany o pierwszeństwie przejazdu na zwężonym odcinku jezdni.

 9. Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:

  (10kB)

  1. ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem,
  2. może przebiegać przez jezdnię,
  3. wchodząc na jezdnię ma obowiązek upewnić się czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd.

 10. Znak ten:

  (11kB)

  1. obowiązuje motorowerzystów przez całą dobę,
  2. obowiązuje motorowerzystów zarówno na obszarze zabudowanym jak i poza nim,
  3. obowiązuje pieszych w godz. od 22.00 do 6.00.

 11. Kierujący motorowerem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:
  1. zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
  2. zatrzymać się na chodniku,
  3. zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli sygnalizuje taki zamiar.

 12. Na tym skrzyżowaniu:

  (20kB)

  1. kierujący motorowerem ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi szynowemu,
  2. pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pozostałymi pojazdami,
  3. kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa motorowerzyście.

 13. W przedstawionej sytuacji motorowerzysta:

  (19kB)

  1. może po wykonaniu manewru skrętu zająć lewy pas ruchu, nie zważając na pojazd nr 2,
  2. wjeżdżając na lewy pas ruchu nie ma obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  3. jest obowiązany obserwować tor jazdy pojazdu nr 2 i ustąpić pierwszeństwa kierującemu tym pojazdem.

 14. W przedstawionej sytuacji:

  (44kB)

  1. kierujący pojazdami obowiązani są zachować szczególną ostrożność,
  2. pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
  3. pieszy przechodząc przez jezdnię ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 15. Kierujący motorowerem jest obowiązany ustępować pierwszeństwa pieszym, gdy:
  1. przejeżdża przez plac, na którym ruch pieszych i pojazdów, ze względu na brak ulic i chodników, odbywa się na tej samej powierzchni,
  2. korzysta z drogi w strefie zamieszkania,
  3. wyjeżdża na drogę z bramy posesji.

 16. Motorowerzyście zabrania się wyprzedzania ciągnika rolniczego jadącego po jezdni:
  1. na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
  2. jeśli ciągnik jest z przyczepą,
  3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

 17. Kierujący motorowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
  1. parkować rower tylko wzdłuż chodnika, a jeśli nie ma chodnika to wzdłuż ściany budynku,
  2. utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu,
  3. jechać z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę.

 18. Na tym skrzyżowaniu motorowerzysta:

  (15kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się.

 19. W przedstawionej sytuacji:

  (18kB)

  1. kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu rowerzyście A,
  2. kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa przejazdu rowerzyście A,
  3. rowerzysta A powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nr 1.

 20. Uczestnikiem ruchu drogowego jest:
  1. tylko osoba poruszająca się po jezdni pojazdem wyposażonym w silnik,
  2. osoba poruszająca się każdym pojazdem znajdującym się na drodze,
  3. pasażer samochodu poruszającego się w strefie zamieszkania.

 21. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:
  1. złamania żebra,
  2. przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
  3. przyjazdu fachowej służby medycznej.

 22. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
  1. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
  2. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
  3. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.

 23. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
  1. zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
  2. skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
  3. zapadający się na dno gardła język.

 24. W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno najlepiej sprawdzać:
  1. palcami po obu stronach szyi,
  2. na tętnicy szyjnej trzema palcami,
  3. przekonać się czy rannemu bije serce.

 25. Osoba, która pierwsza dociera na miejsce wypadku drogowego powinna:
  1. szybko biec po pomoc do najbliższych zabudowań,
  2. jeśli jest to możliwe, umieścić w odpowiednim miejscu na drodze trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu,
  3. przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.