Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał VIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
Myślenice 2004 rok

Opracowano w Zarządzie Ruchu Drogowego KGP - podinsp. mgr M. Konkolewski, mgr M. Świdzińska
Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Znak ten:

  (2kB)

  1. rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
  2. bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
  3. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

 2. Widząc taki znak kierujący samochodem osobowym:

  (7kB)

  1. nie może przekroczyć prędkości 40 km/h,
  2. ma pierwszeństwo przed pieszymi,
  3. nie może przekroczyć prędkości 20 km/h.

 3. Widząc taki znak kierujący samochodem osobowym:

  (10kB)

  1. nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
  2. może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
  3. nie może przekroczyć prędkości 30 km/h..

 4. Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h:
  (10kB) (9kB) (10kB)
  a. B-33 b. B-34 c. C-14

 5. W tej sytuacji:

  (7kB)

  1. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
  2. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
  3. piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i 2.

 6. Jak należy ułożyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego ?
  1. na lewym boku,
  2. płasko na wznak na twardym podłożu,
  3. na prawym boku.

 7. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:
  1. 50 km/h przez całą dobę,
  2. 60 km/h w godzinach od 22.00 do 6.00,
  3. 60 km/h w godzinach od 23.00 do 5.00.

 8. Kierujący motocyklem widząc taki sygnał :

  (6kB)

  1. może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
  2. może spodziewać się, że podczas skręcania w lewo i zawracania tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
  3. może skręcić w lewo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.

 9. Dopuszcza się zawracanie na:
  1. autostradzie i drodze ekspresowej,
  2. skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
  3. drodze jednokierunkowej.

 10. Kierujący motorowerem jest obowiązany używać świateł mijania:
  1. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego przez cała dobę,
  2. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
  3. w tunelu.

 11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

  (12kB)

  1. 2,
  2. 3,
  3. 4.

 12. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

  (13kB)

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
  3. przejeżdża jako pierwszy.

 13. W przedstawionej sytuacji kierujący:

  (13kB)

  1. pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
  2. pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  3. pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.

 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem:

  (7kB)

  1. nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2,
  2. nr 2 może nie włączać kierunkowskazu,
  3. nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność,

 15. W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem nr 1:

  (9kB)

  1. powinien zachować szczególną ostrożność,
  2. powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

 16. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

  (10kB)

  1. zatrzymać się tuż za znakiem oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,
  2. wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,
  3. dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.

 17. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
  1. wyłącznie jałową gazę,
  2. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
  3. jodynę i gencjanę.

 18. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha to należy:
  1. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta - usta,
  2. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
  3. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.

 19. System ABS:
  1. eliminuje poślizg kół podczas gwałtownego ruszania pojazdu,
  2. nie dopuszcza do zablokowania kół podczas hamowania,
  3. zawsze skraca drogę hamowania.

 20. Piąty bieg skrzyni biegów służy do:
  1. wzrostu mocy na kole napędowym,
  2. oszczędnej jazdy,
  3. przyśpieszenia samochodu.