Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Sopot - 28-29.05. 2004r.

Opracowano w Zarządzie Ruchu Drogowego KGP - podinsp. mgr M. Konkolewski, mgr M. Świdzińska

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
  1. tylko dyrektor szkoły,
  2. nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
  3. wychowawca klasy.

 2. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. jazdy poboczem obok innego uczestnika ruchu,
  2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
  3. bezwzględnego wyprzedzania ciągnika rolniczego w każdej sytuacji.

 3. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany :
  1. zachować tylko ostrożność,
  2. jechać powoli,
  3. ustępować miejsca tylko pieszym idącym obok siebie.

 4. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
  1. 10,
  2. 5,
  3. 15

 5. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych:
  1. nie może iść obok siebie,
  2. są obowiązani iść jeden za drugim,
  3. mogą iść obok siebie.

 6. Znak ten:

  (11kB)

  1. oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi,
  2. dotyczy tylko kierujących rowerem wielośladowym,
  3. dotyczy rowerów i motocykli.

 7. Znak ten:

  (2kB)

  1. rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
  2. bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
  3. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

 8. Widząc taki znak rowerzysta:

  (6kB)

  1. nie może przekroczyć prędkości 40 km/h,
  2. ma pierwszeństwo przed pieszymi,
  3. nie może przekroczyć prędkości 20 km/h.

 9. Widząc taki znak kierujący rowerem:

  (10kB)

  1. nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
  2. może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
  3. nie wolno przekraczać prędkości 30 km/h..

 10. Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h:

   (10kB) (9kB) (9kB)
   a. B-33 b. B-34 c. C-14

 11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3 :

  (9kB)

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i 2,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 2.

 12. Na tym skrzyżowaniu:

  (10kB)

  1. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
  2. kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża pierwszy,
  3. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 3.

 13. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  (16kB)

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
  2. przejeżdza ostatni,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2

 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

  (14kB)

  1. tuż przed przejściem dla pieszych,
  2. na wysokości znaku oznaczającego przystanek,
  3. w takim miejscu aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.

 15. W tej sytuacji:

  (9kB)

  1. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
  2. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
  3. piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i 2.

 16. Który pojazd jest prawidłowo zaparkowany na drodze:

  (12kB)

  1. 1,
  2. 2,
  3. 3.

 17. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  (11kB)

  1. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 i 3,
  3. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom.

 18. W przedstawionej sytuacji:

  (13kB)

  1. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
  2. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszymi,
  3. kierujący pojazdami nr 1 i 2 ustępują pierwszeństwa wszystkim pieszym.

 19. Kierujący pojazdem Nr 1 w takiej sytuacji:

  (9kB)

  1. może kontynuować jazdę zachowując szczególną ostrożność,
  2. nie może kontynuować jazdy, nawet jeśli ruszy pojazd nr 2,
  3. nie jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem.

 20. Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu samochody, kierujący pojazdem nr 1:

  (7kB)

  1. nie może wjechać na skrzyżowanie,
  2. może ustawić się bezpośrednio za torami,
  3. może wjechać na tory tramwajowe.

 21. Kiedy należy użyć opaski uciskowej ?
  1. tylko gdy udzielający pomocy jest lekarzem,
  2. w przypadku krwawiącej rany,
  3. tylko w przypadku gdy ofiara sobie tego życzy.

 22. Przy unieruchomieniu złamanej kończyny należy unieruchomić ?
  1. miejsce złamania wraz z pobliskimi stawami,
  2. jedynie samo miejsce złamania,
  3. wyłącznie najbliższy miejsca złamania staw.

 23. Co należy zrobić udzielając przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadku w celu udrożnienia dróg oddechowych ?
  1. wyciągnąć język jak najdalej ofierze wypadku,
  2. wepchać jak najgłębiej język do środka,
  3. usunąć obce ciała z jamy ustnej oraz cofnąć głowę do tyłu.

 24. Jak należy ułożyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego ?
  1. na lewym boku,
  2. płasko na wznak na twardym podłożu,
  3. na prawym boku.

 25. Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować należy:
  1. położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu,
  2. należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej,
  3. trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej.


 26. -->