Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Finał ogólnopolskiego turnieju wiedzy o BRD
dla uczniów szkół podstawowych

Słupsk, 1-2 czerwca 2001 r.

autorzy:
Mariusz Wasiak, Marek Fidos

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pole przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test jednokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

1. Ten znak nie dotyczy:

 1. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów,
 2. rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów,
 3. rowerów jednośladowych, jeżeli kierujący dojeżdża do posesji położonej przy drodze (jezdni) oznaczonej tym znakiem.

2. Znak ten oznacza zakaz ruchu:
 1. rowerów na jezdni i poboczu,
 2. rowerów jednośladowych, ale tylko na jezdni,
 3. wyłącznie rowerów wielośladowych na jezdni.


3. Ten znak oznacza zakaz:
 1. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
 2. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
 3. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu w obszarze zabudowanym.

4. Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym, w odniesieniu do kierującego rowerem nie dotyczy:
 1. pobocza,
 2. chodnika,
 3. miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie

5. Przedstawiony znak wskazuje miejsce:
 1. bezwzględnego zatrzymania się przed przejazdem dla rowerzystów.,
 2. bezwzględnego zatrzymania się przed przejściem dla pieszych,
 3. warunkowego zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.


6. Na tym skrzyżowaniu:
 1. kierujący pojazdem 3 może zjechać ze skrzyżowania po przejechaniu pojazdu 1,
 2. kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed tramwajem 2,
 3. kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi 2.7. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
 1. przejeżdża pierwszy,
 2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,


8. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1:
 1. przejeżdża pierwszy,
 2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
 3. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


9. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1:
 1. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
 2. przejeżdża ostatni,
 3. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3.


10. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
 1. przejeżdża pierwszy,
 2. przejeżdża ostatni,
 3. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.


11. Kierując rowerem na drodze:
 1. zawsze możesz korzystać z chodnika, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym,
 2. masz obowiązek poruszać się poboczem, chyba że nie nadaje się ono do jazdy, albo ruch rowerów utrudniałby ruch pieszym,
 3. zawsze możesz korzystać z jezdni, po warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

12. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:
 1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 3. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

13. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:
 1. może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 2. nie może go ominąć,
 3. może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.

14. Rowerzysta, przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:
 1. zawsze używać sygnału dźwiękowego,
 2. zsiąść z roweru i go przeprowadzić,
 3. jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszym.

15. Kierującemu rowerem zabrania się:
 1. rozdzielania kolumny pieszych,
 2. wyprzedzania rowerów jadących w kolumnie,
 3. jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach.

16. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności liczba pieszych idących obok siebie nie może przekroczyć:
 1. 1,
 2. 2,
 3. 4.

17. Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze o dwóch jezdniach, pieszy:
 1. po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
 2. ma obowiązek zatrzymania się na pasie dzielącym jezdnie, bez względu na to, czy nadjeżdżają pojazdy,
 3. powinien zachować szczególną ostrożność przechodząc przez przejście wyznaczone na każdej z jezdni i traktować je jako przejścia odrębne.


18. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w miejscu dozwolonym pieszy:
 1. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni,
 2. ma pierwszeństwo przed pojazdem, jeżeli już wszedł na jezdnię i pokonuje ją drogą najkrótszą,
 3. ma pierwszeństwo, lecz tylko przed pojazdami niesilnikowymi.

19. Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
 1. wymijania,
 2. omijania,
 3. wyprzedzania.

20. W czasie gęstej mgły
 1. kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni,
 2. kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu,
 3. kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych.

21. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:
 1. złamania żebra,
 2. przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech) lub przyjazdu fachowej służby medycznej,
 3. gdy czynności te w krótkim nie przynoszą efektu.

22. Przy urazie głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha należy:
 1. unieruchomić głowę,
 2. nałożyć opatrunki na miejsca krwawiące,
 3. nie dotykać poszkodowanego.

23. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
 1. jedynie samo miejsce złamania,
 2. wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
 3. miejsce złamania i najbliższe stawy.

24. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazy kręgosłupa piersiowego jest ułożenie jej:
 1. na boku,
 2. płasko na wznak, na twardym podłożu,
 3. na brzuchu.

25. Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki należy:
 1. siłą przytrzymać poszkodowanego,
 2. pozostawić chorego w spokoju, aż atak sam minie,
 3. zabezpieczyć głowę przed urazami i język przed przygryzieniem.


E PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C. SECTION 108(a)(3)). -->