Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Wydawca

Agencja Wydawnicza BIS
02-792 Warszawa 78
skr. poczt. 72

GSM: +48 22 409-29-08
tel./faks: +48 22 409-29-09

e-mail: bolek@wychowaniekomunikacyjne.pl
zobacz też: kontakt .

wydawca

Agencję Wydawniczą BIS założył w 1995r Bolesław Stefaniak

Zakres działalności:
  • usługi redakcyjne, wydawnicze i public relations
  • redagowanie, wydawanie i dystrybucja czasopism edukacyjnych: "Wychowanie Komunikacyjne"
    "Wychowanie Techniczne w Szkole" - patrz www.wychowanietechniczne.pl

wersja do druku
administrator strony: filips