Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Warunki przyjęcia materiału do druku

Tematyka

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym -szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego
 • materiały pogszerzające, pogłębiające i systematyzujące wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • materiały pomocne nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w zreformowanej szkole
 • karta rowerowa i motorowerowa; przygotowanie uczniów, saprawdziany wiadomości i umiejętności

Warunki techniczne

Tekst

 • objętość nie przekraczająca 5-6 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie), w tym ewentualne tabele i ilustracje. Materiał przekraczający tę objętość prosimy podzielić odpowiednio na odcinki.

Ilustracje

 • Oddzielnie od tekstu, ponumerowane, w tekście zaznaczone miejsce ilustracji, np. (fot. 1), (rys. 1), (diagram 1) itd
 • zdjęcia - odbitki na papierze błyszczącym, format 10x15 lub zbliżony
 • rysunki wykonane na białym papierze, lub dokładne projekty

Nośniki

 • poczta elektroniczna - tekst jako załącznik (plik word ( doc ), OpenDocument ( odf ), OpenOffice ( sxw ), txt lub rtf ), ilustracje jako oddzielne pliki, zdjęcia o rozdzielczości 300 dpi dla formatu 7x10
 • dyskietka - plik (plik word ( doc ), OpenOffice ( sxw ), txt lub rtf ) + wydruk

  UWAGA: prosimy o nie używanie polskich znaków w nazwach plików (np: nie: jakość.sxw, tak: jakosc.xsw);

Dane osobowe autora

brak danych osobowych autora oznacza rezygnację z honorarium

Do wypłacenia honorarium niezbędne są następujące dane dla Urzędu Skarbowego:

imię (imiona), nazwisko ..............................................................
nazwisko panieńskie ..................................................................
imiona rodziców ......................................................................
data i miejsce urodzenia .............................................................
adres zamieszkania ...................................................................
......................................................................................
seria i nr dowodu osobistego .........................................................
pesel ................................................................................
NIP ..................................................................................
numer i adres Urzędu Skarbowego ......................................................
nazwa banku, Nr oddziału i numer osobistego rachunku bankowego
..........................................................................................
..........................................................................................

Prosimy podać też numer telefonu

UWAGA!
Od 2007 roku czasopismo ukazuje się nieregularnie. Terminy druku są nieraz odległe. Na życzenie przesyłamy zaświadczenie o przyjęciu materiału do publikacji. Przesłanie materiału oznacza zgodę na publikację drukiem oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Redakcja zastrzega prawo do drobnych zmian redakcyjnych i skrótów bez uzgodnienia z autorem.

wersja do druku
administrator strony: filips