Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Informacje o prenumeracie

 • Cena prenumeraty na 2005r. pozostaje bez zmian i wynosi 35,- zł.
 • Miesięcznik dostępny jest tylko w prenumeracie.
 • Rocznie ukazuje się 10 wydań - bez lipca i sierpnia.
 • Każdego roku prenumeratorzy otrzymują bezpłatnie wydanie specjalne.
 • Prenumeratę można opłacić bezpośrednio w redakcji - wpłata na rachunek bankowy wydawcy:
 •  
  Agencja Wydawnicza BIS
  02-776 Warszawa
  Wasilkowskiego 3/73
  PKO BP S.A. XVI O/Warszawa
  54 1020 1169 0000 8902 0012 5641
  
  z adnotacją: "Wychowanie Komunikacyjne prenumerata na rok ...."
  W każdym wydaniu zamieszczamy blankiet prenumeraty.

 • Prenumeratę można zamówić również poprzez RUCH S.A.

   Ruch SA Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w Warszawie
  ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa
  lub w oddziałach terenowych RUCH S.A. w całym kraju

W redakcji można opłacić łączną prenumeratę dwóch czasopism:

Łączna cena prenumeraty obu tytułów wynosi w 2004r. 75,-zł

Prenumeratę obydwu czasopism można również zamówić w:
 
  PPUP "Poczta Polska", Rejonowy Urząd Poczty
  85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6,
  Bank Pocztowy S.A. Centrum Rachunków Skonsolidowanych Numer konta
  72 1320 0019 0099 0011 2000 0005
Wpłaty należy dokonać na sześć tygodni przed rozpoczęciem prenumeraty Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (052) 345-60-62.

Egzemplarze archiwalne

Sprzedaż prowadzi tylko redakcja - wpłata na podany wyżej rachunek bankowy wydawcy. Czasopismo ukazuje się od września 1996r. W 1996r ukazały się 4 wydania, w każdym kolejnym, po 10 wydań. Wysokość wpłaty należy obliczyć jako łączną liczbę egzemplarzy pomnożoną przez 3,50 zł.

"Karta Rowerowa w szkole" - dodatkowe egzemplarze można zakupić u wydawcy dokonując wpłaty na podane wyżej konto lub przy użyciu blankietu drukowanego w każdym wydaniu miesięcznika.

wersja do druku
administrator strony: filips