Wydawca

Agencja Wydawnicza BIS
Bolesław Stefaniak
02-792 Warszawa 78
skr. poczt. 72

GSM: 0602 583150
tel./faks: +48 22 409-29-09

e-mail: bolek@infinit.com.pl
zobacz też: kontakt .

wydawca

Agencję Wydawniczą BIS założył w 1995r Bolesław Stefaniak

Zakres działalności:

wersja do druku