Redakcja

Redaktor naczelny Bolesław Stefaniak

redaktor naczelny

Tel. 0602 583-150
Tel/faks: 022 409-29-09 włączony na odbiór informacji (automatyczna sekretarka); po komunikacie można nagrać wiadomość lub przesłać dokument
e-mail: bolek @ infinit.com.pl
kontakt: Formularz
Adres do korespondencji: Wychowanie Komunikacyjne
02-793 WARSZAWA 78
skr. poczt. 72

wersja do druku